เมนูเว็บไซต์

หน้าแรก  »  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด ระเบียบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐
853.7 KB
รายชื่อกฎหมายทั้งหมด

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์ พ.ศ. 2551
1.12 MB

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
266.38 KB
ระเบียบ

ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2885511-5

เข้าชมวันนี้ 34 คน
เข้าชมทั้งหมด 93710 คน
Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 Transitional