เมนูเว็บไซต์

หน้าแรก  »  ข่าวประชาสัมพันธ์  »  รายละเอียดข้อมูล

16 ต.ค. 2556 : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมสระแก้ว ให้กำลังใจโรงเรียนน้ำท่วม
รูปประกอบข่าว:เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมสระแก้ว ให้กำลังใจโรงเรียนน้ำท่วม

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารการศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้จำนวน 32 โรงเรียน ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ จำนวน 18 โรงเรียน อำเภอตาพระยา จำนวน 6 โรงเรียน อำเภอโคกสูง จำนวน 6 โรงเรียน และอำเภอวัฒนานคร จำนวน 2 โรงเรียน และนอกจากนั้นยังมีโรงเรียนอรัญประเทศ สังกัด สพม.7 และโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าวจำนวน 1,490 คน ได้แก่ ข้าราชการครู จำนวน 101 คน นักเรียน 1,434 คน และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 55 คน ท่านได้ให้เกียรติเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านโคกสะแบง โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร และโรงเรียนอรัญประเทศ (สังกัด สพม.7)การนี้ นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้กล่าวรายงานการดำเนินการ และวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเสนอเพื่อทราบและพิจารณา พร้อมกับนำเยี่ยมชมโรงเรียนดังกล่าว ภาพ : ข่่าว / ฐิติวรดา ผักไหม

ลิ้งค์วิดีโอ : http://www.youtube.com/watch?v=exrYimzSPxQ
แหล่งข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สพฐ.
ลิ้งค์ข่าว : http://www.obec.go.th/news/43260

รูปภาพ (Gallery)

เผยแพร่โดย ทีมพัฒนาเว็บไซต์
เมื่อ 14 ต.ค. 2556

ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2885511-5

เข้าชมวันนี้ 38 คน
เข้าชมทั้งหมด 93714 คน
Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 Transitional