เมนูเว็บไซต์

หน้าแรก  »  ข่าวประชาสัมพันธ์  »  รายละเอียดข้อมูล

28 ต.ค. 2556 : ประชุมวางแนวทางการวัดผลเรื่องมาตรการการตกซ้ำชั้น
รูปประกอบข่าว:ประชุมวางแนวทางการวัดผลเรื่องมาตรการการตกซ้ำชั้น

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เรื่องการตกซ้ำชั้น ณ ห้องราชา ๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล ผู้บริหาร สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู นักวิชาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐๐ คน เพื่อปรับแนวทางระเบียบการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

แหล่งข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สพฐ.

รูปภาพ (Gallery)

เผยแพร่โดย อังคนา จบศรี
เมื่อ 14 ต.ค. 2556

ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2885511-5

เข้าชมวันนี้ 36 คน
เข้าชมทั้งหมด 93712 คน
Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 Transitional