เมนูเว็บไซต์

หน้าแรก  »  โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

   

              นายกมล รอดคล้าย          นางอ่องจิต เมธยะประภาส        นายโรจนะ กฤษเจริญ

 

 

ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

                           

        นางวัฒนาพร ระงับทุกข์            นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์         นายรังสรรค์ มณีเล็ก

      ด้านมาตรฐานการศึกษา       ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ด้านนโยบายและแผน

 

 

เผยแพร่โดย ทีมพัฒนาเว็บไซต์
เมื่อ 16 ต.ค. 2556

ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-2885511-5

เข้าชมวันนี้ 38 คน
เข้าชมทั้งหมด 93714 คน
Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid XHTML 1.0 Transitional