ติดต่อเรา(Contact US) :

บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิส จำกัด
เลขที่ 281/112 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/ โทรสาร.02-531-0107 สายด่วน : 081-716-7543
อีเมลล์ : info@portalpolis.co.th

     
แผนที่บริษัท :
 
 

การเดินทาง : เดินทางเส้นถนนวิภาวดี-รังสิต มุ่งหน้ารังสิต เมื่อมาถึงฐานทัพอากาศ
ดอนเมือง(ให้ชิดซ้านเข้าทางคู่ขนาน) อยู่ระหว่างซอยวิภาวดี 45 กับ 47 หมู่บ้านแกรนด์ไอดีไซน์(ทาว์โฮมส์ 3 ชั้น))
 
   
 

บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิส จำกัด
เลขที่ 281/112 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/ โทรสาร.02-531-0107
e-mail:info@portalpolis.co.th